جراحی اسلیو معده در بیمار چاقی مفرط، دکتر محمد کرمان ساروی


دکتر محمد کرمان ساروی، فوق تخصص جراحی لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک(درون بین) جراح ممتاز چاقی و متابولیک ایفسو-شاخه اروپا هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!