رمانتیک ترین حیوانات دنیا

دسته‌بندی مستند
تاریخ انتشار 12 اسفند 1397

با شنیدن رمانتیک ترین حیوانات مطمئنا تعجب می کنید و شاید با خود بگویید که چطور یک حیوان می تواند احساس رمانتیکی داشته باشد اما این حقیتی بیش نیست و برخی حیوانات با تمام زشتی و ظاهر عجیبشان احساسی بسیار لطیف و عمیق را دارا هستند.رمانتیک ترین حیواناتبرخی مواقع معلمان زیست شناسی مجبورند به دانش آموزان هشدار دهند که برای طبیعت ویژگی های انسانی قائل نشوند. سلول ها ویروس ها و باکتری ها چیزی نمی خواهند. آن ها تحت قوانین محرک و واکنش عمل می کنند. حتی حیوانات ازجمله انسان ها اغلب از الزامات بیولوژیکی خود پیروی می کنند. اما گاهی فقط گاهی وقتی به گونه های دیگر نگاه می کنید غیرممکن است که ویژگی های انسانی را به غیرانسان ها نسبت ندهید. شاید تعجب کنید که برخی حیوانات می توانند رمانتیک باشد. در اینجا به مواردی از آن ها اشاره می کنیم.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!