درد و دل های مردم با عکس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

دسته‌بندی حوادث
تاریخ انتشار 15 دی 1398

مردم با عکس سردار شهید حاج قاسم سلیمانی درد و دل کردند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!