ماشین حساب گرافیکی

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار 19 دی 1398

ماشین حساب گرافیکی که با رویداد موس دو عدد و عملگر را گرفته و عملیات را به صورت رشته به صورت یک بایت در صفحه نمایش میدهد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!