قسمت چهاردهم IOS


در این آموزش ما به معرفی و تنظیمات اولیه ایجاد یک پروژه جدید IOS , ارتباط با سروری که تا به الان پیاده سازی نموده ایم به کمک (AlamoFire) ,نمایش لیست به کمک (TableView) و طراحی به کمک (Storyboard)

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!