فریم تاک شو ۵۵:عواقب حذف Friends از Netflix و بی رقیبی بازی تاج و تخت در امی


در پنچمین اپیزود «فریم تاک شو» از قسمت ۵۵ برنامه «فریم»، از کنسل شدن World War Z تا بی رقیب بودن Game of Thrones در مراسم اِمی امسال صحبت می کنیم.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!