پیام تبریک به حاج آقا رئیسی از شهر قرچک در اسفند97


چشمان شیاطین و منافقین و کفار و دروغگویان کور ***

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!