گزارش نصر از نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس2018


نصر: گزارش اختصاصی نصر از هفتمین نمایشگاه نوآوری و فناوری اینوتکس ۲۰۱۸ از بوستان گفتگوی تهران/ گزارش از گلناز پورنامی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!