5 تا از هولناک ترین قتل یا خودکشی آمریکایی ها در لایو فسیبوک


سبک زندگی غربی آمریکایی شکست خورده است؛ اعترافات روانشناسان و جامعه شناسان غربی درباره از هم پاشیدن خانواده در اثر این سبک زندگی سندی بر تایید همین ادعاست.یکی از اثرات این سبک زندگی رسیدن به پوچ گرایی و خودکشی است.چرا در جامعه ای که برخی غرب گرایان ایرانی آن را مدینه فاضله می خوانند آمار خودکشی به طرز فاجعه باری بالاست؟ مگر آنجا بهشت نیست؟ مگر همه در رفاه نیستند؟ ... آمریکا را بدون سانسور ببینید

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!