پیام تصویری نماینده مقام معظم رهبری به جلیقه زرد ها


پیام تصویری آیت الله اراکی نماینده مقام معظم رهبری در مجمع جهانی تقریب مذاهب به جلیقه زدهای اروپا: امیدوارم تظاهرکنندگان اروپایی به خواسته های انسانی خودشان برسند و بتوانند جامعه جدیدی را براساس عدل، عدالت و اخلاقیات برپا کنند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!