قلعه یا مزرعه حیوانات نوشته اریک آرتور بلر با نام مستعار جورج اورل


شما با خواندن این کتاب تازه متوجه میشوید که حتی خود "قانون" هم فریبی بیش نیست وقتی که هر روز تغییر میکند و به دلخواه خنضیرهای زمانه تغییر هویت میدهد. توصیه میکنم حتما بخوانید به حال و روزهای الان جامعه ما بیشتر درکش برایتان آسان خواهد بود و در آخر جمله معروف که میگه در طول زندگی متمدن بشری هیچ اتفاق خاصی نیافتاده فقط مردم ارباباشون را عوض کردند-محمد حاج محمد خانی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!