جنجال حمید هیراد

دسته‌بندی موسیقی
تاریخ انتشار 20 مهر 1397

ترکِ ما کردی برو هم صحبت اغیار باش یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باشای دله غم دیده ی من تا سحر بیدار باش تا ابد تکرارِ در تکرارِ در تکرار باشعمر مرا گرفت گیسوی کافرش وقتی جوون بودم مردم به خاطرشحسم شبیه اون راه آهنی یه که عاشق شده ولی رفته مسافرشجنجالِ رویش را تمامه شهر میبینند اما کنار من نقاب دیگری داردمن عاشقه او میشوم او عاشق عشقش عاشق همیشه قصه ی زجر آوری داردتکست آهنگ جنجال حمید هیرادیادت نره شکستن دل تاوان داره یادت نره عمر و جوونیت پایان دارههر آن کس که مرا از تو جدا کرد مرا با درد دوری آشنا کردمپرس از من چه ها دید و چه ها کرد مرا تنهاترین تنها صدا کردجنجالِ رویش را تمامه شهر میبینند اما کنار من نقاب دیگری داردمن عاشقه او میشوم او عاشق عشقش عاشق همیشه قصه ی زجر آوری دارد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!