سه دلیل پنهان عدم موفقیت در فروش

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار 06 آبان 1397

تجربه 21 ساله من در بازار به من نشان داده که ریشه اصلی عدم موفقیت در فروش در نداشتن باور به این سه چیز است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!