مستند علمی دانستنی های جهان (دریاچه های قاتل) Killer Lake

دسته‌بندی مستند
تاریخ انتشار 19 آبان 1397

داستان های کهن از سرتاسر دریاچه های شیطانی بازگو می شود .آب های کشنده ای که مرگ را برای کسانی که به آن نگاه می کنند , به ارمغان می آورد .برای سالها این ها فقط افسانه بودند.اما اکنون دانشمندان کشف کرده اند که بعضی از آن ها واقعا کشنده هستند .بیش از صد دریاچه ی آتشفشانی در دنیا وجود دارد .بعضی از آن ها میلیون ها نفر را تهدید می کند .یک دریاچه ی آرام چگونه می تواند به یک قاتل تبدیل شود.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!