دوست داشتی چه قدرت ماورایی داشتی و باهاش چیکار می‌کردی؟


از آدم ۶ ساله تا ۶٠ ساله به این سوال جواب دادن... اگه تو رو صندلی بودیی چی می‌گفتی؟ از مجموعه ویدیوهای یک سوال هزار جواب کبریت

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!