آیا شهادت قاسم سلیمانی منجر به رویارویی ایران و آمریکا در عراق خواهد شد؟

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 13 دی 1398

آیا شهادت قاسم سلیمانی، رویارویی ایران و آمریکا در عراق را وارد مرحله جدیدی می‌کند؟ گفتگو با آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!