دریا..بغلم کن بغــلم کن که شدم تنهــآ..منو تـکـ ننداز..


بغلم کن،بغلـــمـ کن بین نامــــردا..دریا ، اشـــــتــــــباهـ کردم ................ توی این مرداب با این آدما گل خوردم..بد کم آوردم..به کی تبدیلم کردین...؟؟!دوستام کجان؟؟!...

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!