چرا باید نحوه تغذیه ام رو تغییر بدم؟


تغدیه ما چه تاثیراتی در بدن و روان ما و یا حتی در محیط زندگی مون میذاره؟ شاید اولین و مشخصترین هدفی که هرکس با شنیدن واژه "رژیم غذایی" به ذهنش میرسه کنترل وزن یا بهتر بگیم کاهش وزن هست. ولی رژیمهای غذایی قابلیتهای بسیار بسیار فراتر از این دارند که فقط شما وزنتون رو باهاش کنترل بکنید در واقع شما اگر یک رژیم غذایی سالم رو انتخاب کنید و اون رو منطبق کنید با سبک زندگیتون حیطه تاثیر گذاری رژیم غذایی بسیار بسیار فراتر از کنترل وزن خواهد بود. پیج اینستاگرام ما رو هم فالو کنید @fitosalem

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!