شتاب نیسان X-Trall


این تست کار گروه مستند اسب بخار بوده ب نظرم واقعا خیلی خوب شتاب گیری کرد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!