خارج از دید 2 بدون سانسور در سینمامارکت


مستند "خارج از دید 2" روایتی جزء به جزء و موشکافانه از مداخله جویی های دشمنان بیگانه در طول سال های پس از انقلاب اسلامی و پروژه نفوذ آنان در بخش های سیاسی و اجتماعی کشور را نشان داده است. http://cmmt.ir/58E

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!