مسافران قسمت چهاردهم

دسته‌بندی فیلم
تاریخ انتشار 8 اردیبهشت 1399

موجودات فضایی می خواهند زمین را تصرف کنند ولی قبل از آن می خواهند با فرهنگ زمینی ها آشنا شوند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!