زیباد دخترک - اجمل ذهین - رادیو ساز


Artist: Ajmal Zahin Song: Zeba Dukhtarak Lyrics: Qasem Behrooz Compose: Ajmal Zahin Music: Ajmal Zahin

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!