با مارول رکورد برداشت گوجه را بزنید


با مارول رکورد برداشت گوجه را بزنید. بسته بندی در قوطی های ۵ هزار عددی پلیت شده جهت مشاهده و خرید این محصول به سایت کشاورزی آنلاین www.keshavarzionline.com مراجعه کنید. مشاوره : 09120979892

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!