یه سلامی هم بکنیم به جان بولتون که توی جمع منافقین گفته بود

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 12 دی 1397

یه سلامی هم بکنیم به جان بولتون که توی جمع منافقین گفته بود جمهوری اسلامی سال ۲۰۱۹ را نخواهد دید و ما قبل از شروع ۲۰۱۹ در تهران جشن می گیریم ؛

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!