وداع با استاد حسین محب اهری


در حالیکه دوستدارانش در انتظار بهبود حالش بودند، اما بامداد چهارشنبه بود که خبر درگذشت استاد محب اهری، جامعه هنری را داغدار کرد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!