طراحی سوخته تیری که به سنگ خورد

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 29 دی 1397

حکایت توطئه ای از کاخ سفید تدارک دیده شده که باز هم با بصیرت مردم نقش بر آب شد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!