مصاحبه برنامه موتور جستجو با مهدی پارسا درباره سفر زیمبابوه


۱۴ شهریور ۹۷ مهمان برنامه موتور جستجو شبکه ۷ بودم و با سیاوش صفاریان پور در مورد سفرم به زیمبابوه در مرداد ۹۷ صحبت کردم

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!