عزاداری جمعی مادران عرب خوزستانی در سوگ سربازان و فرزندان اهواز


در این ویدیو عزاداری جمعی مادران عرب خوزستانی در سوگ سربازان و فرزندان اهواز را مشاهده میکنید؛

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!