ساختار عجیب اولتیما تولی


پیش از این تصور می شد اولتیما تولی ساختاری شبیه به آدم برفی دارد اما پژوهشگران ناسا با کنار هم قرار دادن و پردازش 14 تصویر جدید ارسالی از نیو هورایزنز، دریافتند که دو قطعه تشکیل دهنده این جرم آسمانی کروی نیستند و ساختار نسبتاً تختی دارند. ادامه مطلب را در دیجیاتو مشاهده کنید: https://dgto.ir/17oc

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!