عشق همه چیز را خراب میکند با صدای بی نظیر محمدحسین اموری


مدرس فن بیان گویندگی و سخنوری.مجری صحنه.گوینده رادیو تلویزیون

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!