چهارراه مولوی دستخوش نشت آب و نشست


نشت آب در مولوی همچنان فاجعه می آفریند-شب پنجشنبه سرهنگ موسوی پور، معاون هماهنگ كننده راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در گفت و گویی اعلام كرد چهارراه مولوی تا ساعت 9 صبح روز جمعه بسته خواهد بود ... متن کامل خبر در =

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!