شکار پلنگ ایرانی در طالقان این بار با دوربین، نه تفنگ


شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!