ضمانت دادگاه و دادسرا با فیش حقوقی و حکم کارگزینی

دسته‌بندی اقتصادی
تاریخ انتشار 01 اسفند 1397

ضمانت دادگاه و دادسرا با فیش حقوقی و حکم کارگزینیکارمند رسمی هستم آماده کفالت وضمانت در کلیه مراجع قضایی و شورای حل اختلاف و رای غیابی و همچنین ضمانت امور استخدام و دانشجویی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!