لامبورگینی هوراکان 2019


طراحی جدید برای بهبود آیرودینامیک اولین لامبورگینی با منطق پیش بینی در کنترل دینامیک خودرو: سیستم کنترل دینامیک خودرو لامبورگینی کاملی با درایو تمام چرخ، فرمان تمام چرخ برای پارامترهای تعریف شده از پاسخ، چابکی و راحتی برای رانندگی!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!