طرح پیشنهادی پلاسکونو توسط دفتر معماری اردیبهشت


دکتر امیرحسین رستمی زاده و تیمشان از دفتر معماری اردیبهشت برای ساختمان جدید پلاسکو طرحی را پیشنهاد کردند که تمام ضوابط حریق در ساختمانهای بلند مرتبه در آن رعایت شده است. هدف آنها از این طراحی، ایجاد یک بنای یادبود شهری است که ردی هم از بنای قبلی داشته باشد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!