«دراتیش!» _ روایت متفاوت اهالی پاسداران از «گلستان هفتم» و دراویش


شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!