وروددانشجویان مومن وانقلابی درعرصه کاروتلاش برای کشور

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 16 دی 1397

دانشجویان ودانش آموزان مومن وانقلابی .پایه های اصلی کشورند اززبان کارشناس سیاسی وپژوهشگردینی حمیدر..احمدآبادی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!