چگونه نخبگان در کشور ماندنی می‌شوند؟


گفتگوی ایرنا با محمد نوشاد پژوهشگر و دانش‌آموخته برق در دانشگاه‌های صنعتی شریف، ویرجینیا و هاروارد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!