این خانم با یک تلفن همراه همه را سرکار می گذارد!


در این دوربین مخفی این خانم با قرض گرفتن تلفن همراه از عابران آن ها را شگفت زده می کند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!