جراحی اسلیو-ایلئال(ساسی) بایپس لاپاروسکوپیک، دکتر محمد کرمان ساروی


جراحی اسلیو-ایلئال بایپس، روشی جدید و موثر در درمان چاقی مفرط و دیابت نوع دو و سایر بیماریهای مرتبط با چاقی، با امکان دسترسی اندوسکوپی و مزایای توام اسلیو و بایپس دکتر محمد کرمان ساروی، فوق تخصص لاپاروسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی و متابولیک(جراحی درون بین) هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران بیمارستان رسول اکرم(ص) تهران

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!