ساختن یه استخر ریزه میزه زیرزمینی!


شسامدیا- هیچ چیزی به اندازه یه استخر حتی هرچقدر هم کوچیک توو گرمای هوا حال نمیده، 6 روز طول کشید تا این استخر ریزه میزه ساخته شه ولی خب خیلی خوبه!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!