جادوی سلامتی-طب هندی (آیورودا)


آیورودا چیست و چه کمکی به سلامتی ما میکند؟ در طب هندی چه چیزی را یاد میگیریم؟ چگونه مزاج در ازدواج و تداوم زندگی به ما کمک میکند؟ و....

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!