مأموریت موفقیت آمیز سایوز در قرار دادن یک ماهواره هواشناسی در مدارزمین

دسته‌بندی تکنولوژی
تاریخ انتشار 17 آبان 1397

مأموریت موفقیت آمیز سایوز در قرار دادن یک ماهواره هواشناسی در مدارزمین آژانس فضایی اروپا : موشک سایوز از گویان فرانسه به فضا پرتاب شد، یک ماهواره هواشناسی موسوم به متوپ-سی را با موفقیت در مدار قطبی قرار داد

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!