از بین رفتن بخشی از سد کیسه ای در مسیر شهر گمیشان. به علت حرکت سریع قایق ها و ایجاد موج و برخورد به کیسه ها آب داره با سرعت زیاد به سمت شهر گمیشان جاری میشه در7فروردین 98

دسته‌بندی اجتماعی
تاریخ انتشار 12 فروردین 1398

از بین رفتن بخشی از سد کیسه ای در مسیر شهر گمیشان. به علت حرکت سریع قایق ها و ایجاد موج و برخورد به کیسه ها آب داره با سرعت زیاد به سمت شهر گمیشان جاری میشه در7فروردین 1398خدا به داد مردم گمیشان برسه یا خدا!!!!!!!!!!!هفتم فروردین سال1398

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!