قسمت پنجم مستند #بعدازخمینی : بن بست 598

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 1 بهمن 1394

جمهوری اسلامی، اولین رئیس دولت بعد از خمینی را تجربه می کند؛ اما مانع بزرگی بر سر راه است! اگر چه آتش بس بین ایران و عراق اجرا شده؛ اما هنوز مذاکرات قطعنامه 598 به نتیجه نرسیده. رئیس جمهور معتقد است تحول در سیاست خارجی، 8 سال جنگ را به سرانجام می رساند. آیا این نگاه جدید، کلید مذاکرات می شود یا هاشمی در بن بست 598 گرفتار خواهد شد؟

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!