جهاد نکاح ؛ فحشای ناشی از فتاوای ضد اسلامی مفتی های وهابی


جهاد نکاح و جهاد لواط و سر بریدن اطفال و مردم و تجاوز به زنان و دختران و کودکان و دزدی اموال مردم و انفجار مساجد و اماکن مقدس و حملات انتحاری از نتایج فتاوای ضد قرآنی و ضد اسلامی مفتی های وهابی

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!