دانلود آهنگ معشوق از حمید هیراد

دسته‌بندی موسیقی
تاریخ انتشار 07 خرداد 1397

دانلود آهنگ معشوق از حمید هیراددل ای دل ای , دل ای دل ای , دل ای دل ایچشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی پلک نزن جانه جهان شبم دراز میکنیهم نظری هم خبری هم قمران را قمری هم شکر اندر شکر اندر شکر اندر شکریتو معشوقه ی دیوانه ی پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باشتو لیلای دل آرام منو بالو پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باشتو معشوقه ی دیوانه ی پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باشتو لیلای دل آرام منو بالو پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باشای جان ای دل ای دل له له لی له له لی , ای جان ای دل ای دل له له لی له له لیتکست آهنگ معشوق پازل باند و حمید هیرادیار من دله شیدای منو بگیر ببر آسمون یار من دله مجنونه منو کنار لیلی نشونیار من دله شیدای منو بگیر ببر آسمون یار من دله مجنونه منو کنار لیلی نشونتو معشوقه ی دیوانه ی پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باشتو لیلای دل آرام منو بالو پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باشتو معشوقه ی دیوانه ی پر شور و شرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باشتو لیلای دل آرام منو بالو پرم باش فقط یار منو یار منو یار خودم باشای جان ای دل ای دل له له لی له له لی , ای جان ای دل ای دل له له لی له له لی**

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!