هوش غیر مصنوعی!!


پیشرفت هوش مصنوعی در جهان منجربه آن شده که هر روزه در فضای سایبری گوشه ای از دستاوردهای این فناوری برای مخاطبان رونمایی شود. یکی از حوزه های پرچالش در بخش امنیتی استفاده از هوش مصنوعی، شناخت حالات فکری و رفتاری افراد است.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!