مهدی جهانی: من آقازاده نیستم اجرای گلزار و دوست دارم


برنامه هایی مثل مهران مدیری میتونه کمک کنه که مردم با تلوزیون آشتی کنن / در خوانندگی آقا زاده بودن جواب نمیده باید تو دل مردم باشی / به پدرم ثابت کردم که میتونم

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!