اینجا ببینید؛"اشتباه تاریخی محمدرضا پهلوی چه بود؟!"


هوالبصیر مردم ولی نعمت ما هستند. امام راحل (ره) عدم حرمت گذاری به عموم مردم و عدم سرمایه گذاری روی مردم به بالابردن رفاه اجتماعی و سواد در جامعه در کنار توهم نزدیکی میان ملت و شاه بعنوان پدر و فرزند! "حاکمیتی" که دغدغه ملت را ندارند و کاخ نشینی است یقینا هیچ نسبتی با مردم نخواهم داشت. #محافظ #سامجا

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!